44d Codes: Super Paper Mario [R8PP01] (PAL-EU/AU) at GeckoCodes.org - WiiRD Code Database
3990
hetoan2 forums
Super Paper Mario [R8PP01]

Button Activator [Bully@Wiiplaza]
2852903A YYYYZZZZ

No Enemy / 3D Damage [Bully@Wiiplaza]
0412A96C 38600000
*Credits: Draganta*

No Falling Damage [Bully@Wiiplaza]
04161248 38600000
*Credits: Draganta*

No Low HP Warning / Flashing [Bully@Wiiplaza]
0419A238 60000000

Teleporter [Bully@Wiiplaza]
C2128A00 0000000B
C03F0060 3D608000
3D808052 618C903A
A18C0000 718AWWWW
41820018 D02B1554
C19F005C D18B1550
C19F0064 D18B1558
718AVVVV 4182001C
C18B1550 D19F005C
C18B1554 D19F0060
C18B1558 D19F0064
60000000 00000000
*WWWW = Button to save coordinates*
*VVVV = Button to teleport to saved position*
*Video: http://www.youtube.com/watch?v=iEH8YR5Cnao

Infinite 3D [Bully@Wiiplaza]
0414CFF4 60000000
*Credits: Draganta*

No 3D Mode Bar Pulsation [Bully@Wiiplaza]
0419BDE0 60000000

3D Bar Restore Multiplier [Bully@Wiiplaza]
0414D11C 3803XXXX
*XXXX = Hex*
*0001 = Default*

No Sound After Fully Restoring 3D Bar [Bully@Wiiplaza]
0414D128 48000038

No Low 3D Bar Flashing [Bully@Wiiplaza]
0419B928 4800000C

Coins Gain Multiplier (Enemies) [Bully@Wiiplaza]
04077830 3860XXXX
*XXXX = Hex*
*0001 = Default*

Coins Gain Multiplier (Blocks) [Bully@Wiiplaza]
040F6CC8 3860XXXX
*XXXX = Hex*
*0001 = Default*

Music Volume Modifier [Bully@Wiiplaza]
C230C868 00000002
3D80XXXX 91820368
C0420368 00000000
*XXXX = Float*
*3F80 = Default*

Music Speed Modifier [Bully@Wiiplaza]
C2309D6C 00000002
3D80XXXX 91820360
C3C20360 00000000
*XXXX = Float*
*3F80 = Default*

Infinite time playing as Big 8-Bit [Dr.Cleo]
2A510764 00000400
04510840 FFFFFFFF
E0000000 80008000
28510764 00000400
04510840 00000001
E0000000 80008000
Press B to stop.
WARNING! Don't hold B or it will crash!
Secret: Press B anywhere and... 8-Bit explosion.

(Lv 99) [Draganta]
00511A2F 00000063

(255 Attack) [Draganta]
00511A33 000000FF

(Infinite HP) [Draganta]
00511A37 000000FF

(Max HP (255)) [Draganta]
00511A3B 000000FF

(Max/Inf HP (999)) [Draganta]
02511A36 000003E7
02511A3A 000003E7

(Infinite 3D) [Draganta]
00511A3F 0000000A

(99.999.999 Score) [Draganta]
04511A40 05F5E0FF

(999 Coins) [Draganta]
02511A46 000003E7

(All Characters) [Draganta]
04511ADC 010100D8
04511AE0 010100D9
04511AE4 010100DA
04511AE8 010100DB

(All Pixl) [Draganta]
04511AEC 010000DD
04511AF0 010000DE
04511AF4 010000DF
04511AF8 010000E0
04511AFc 010000E1
04511B00 010000E2
04511B04 010000E3
04511B08 010000E4
04511B0C 010000E5
04511B10 010000E6
04511B14 010000E7

(All Recipes) [Draganta]
04511D44 FFFFFFFF
04511D48 FFFFFFFF
04511D4C FFFFFFFF

(All Treasure Maps) [Draganta]
04511D34 FFFFFFFF
04511D38 0000FFFF

(All cards x99 Small Version) [Draganta]
08511D50 000000FF
001F0001 00000000
08511B34 00000063
00FF0001 00000000

(9999 Arcade Chips) [Draganta]
025120B2 0000270F

(Item Slot 1-10 Mod) [Draganta]
00511A89 000000XX
00511A8B 000000XX
00511A8D 000000XX
00511A8F 000000XX
00511A91 000000XX
00511A93 000000XX
00511A95 000000XX
00511A97 000000XX
00511A99 000000XX
00511A9B 000000XX

Item Values
(The names of the items are in German and I will not Translate them.
Only one hint: Pilz=Mushroom)
39 - Kochdisk 2
3A - Kochdisk 3
3B - Kochdisk 4
3C - Kochdisk 5
3D - Kochdisk 6
3E - Kochdisk 7
3F - Kochdisk 1
40 - Goldene Karte
41 - Feuerstoß
42 - Eishauch
43 - Donnerzorn
44 - Sternenwind
45 - POW-Block
46 - Panzerkick
47 - Goldbarren
48 - Goldschatz
49 - Block Block
4A - Hartpanzer
4B - Stärketrank
4C - Voltpilz
4D - Geistpilz
4E - Schäfchen
4F - Stoppuhr
50 - Pilzmix
51 - Super Pilzmix
52 - Ultra Pilzmix
53 - Trockenpilz
54 - Lebenspilz
55 - Langzeit-Mix
56 - Überraschungsbox
57 - Fangkarte
58 - Super-Fangkarte
59 - Kp-Plus
5A - Kraft-Plus
5B - Blauer Apfel
5C - Oranger Apfel
5D - Roter Apfel
5E - Rosa Apfel
5F - Schwarzer Apfel
60 - Sternmedaille
61 - GoldMedaille
62 - Giftpilz
63 - Schleimpilz
64 - Pfirsich
65 - Mango
66 - Urfrucht
67 - Goldblatt
68 - Koopa Blatt
69 - Backmischung
6A - Whackas Kick
6B - Wurzel
6C - Power-Pasta
6D - Feuersoße
6E - Tintensaft
6F - Suselträne
70 - Saftsuppe
71 - Fleischkeule
72 - Gemüse
73 - Kräuter
74 - Honig
75 - Fleisch
76 - Großes Ei
77 - Milder Kakao
78 - Süßer Schokoriegel
79 - Pilz-Schokoriegel
7A - Goldener Schokoriegel
7B - Tropfsirup
7C - Suselsirup
7D - Schleimextrakt
7E - Bratpilze
7F - Pilz-Muffin
80 - Pilz-Steak
81 - Honig-Pilz
82 - Honigschaum
83 - Pilztee
84 - Pilz-Crêpe
85 - Pilzkuchen
86 - Schokokuchen
87 - Herztorte
88 - Mustorte
89 - Crostata
8A - Wurzeltorte
8B - Süßgebäck
8C - Koopa-Knödel
8D - Safttörtchen
8E - Spezialität
8F - Mangocreme
90 - Liebesquark
91 - Paarmahl
92 - Obstparfait
93 - Eis-Schmatz
94 - Eishase
95 - Erdbeer-Eishase
96 - Honig-Bonbon
97 - Elektro-Pop
98 - Kräutertee
99 - Koopa-Tee
9A - Spagetti
9B - Feuerpasta
9C - Tintenpasta
9D - Koopapasta
9E - Liebespasta
9F - Bratei
A0 - Eierbombe
A1 - Dillas Dynamit
A2 - Spießbraten
A3 - Sternendinner
A4 - Omelett
A5 - Pfeffersuppe
A6 - Hotdog
A7 - Fit-Salat
A8 - Dillas Mahl
A9 - Dilla Spezial
AA - Dilla Deluxe
AB - Space-Food
AC - Notration
AD - Wonnebombe
AE - Strafgericht
AF - Fehlschlag
B0 - Fehlschlag
B1 - Warmer Kakao
B2 - Verdächtiges Mahl
B3 - Tintensuppe
B4 - Pfefferkuchenhaus
B5 - Vulkanpilz
B6 - Panzerpott
B7 - Scharfes Mahl
B8 - Pilzpudding
B9 - Schweres Mahl
BA - Urmahl
BB - Supersteak
BC - Goldenes Mahl
BD - Pilzdessert
BE - Gebratener Whackos Kick
BF - Dillias Frühstück
C0 - Dillias Mittagstisch
C1 - Luftsaft
C2 - Ausdauersaft
C3 - Schokopasta
C4 - Goumetpilze
C5 - Bratwurzel
C6 - Sirup
C7 - Bulette
C8 - Pfirsichsaft
C9 - Gruselschoki
CA - obsttorte
CB - Fruchtschnitte
CC - Fruchtpunch
CD - Fruchtpilze
CE - Eckiges Mahl
CF - Gemüsetopf
D0 - Bizarro-Elexier
D1 - Supersnack
D2 - Mangosaft
D3 - Klopsnudeln
D4 - Saftmix
D5 - Wundermahl
D6 - Pow-Mahl
D7 - Liebesschoki
Download txtCreate GCT

This Page and Source Code © Copyright 2008-2014, James Atherton. All content is property of their original creators and may be removed by them at any time.


0