1f2d GeckoCodes.org - WiiRD Code Database
hetoan2 forums
Listing ALL for Super NES/Famicom VC - Any/All Regions
       4 
[J]
(E)
Act Raiser [JA7E]
       6 
[J]
(J)
Act Raiser [JA7J]
       3 
[J]
(D)
Actraiser [JA7D]
       3 
[J]
(E)
Aero the Acrobat [JDWE]
       3 
[J]
(P)
Aero the Acrobat [JDWP]
       3 
[J]
(E)
Aero the Acrobat 2 [JDXE]
       3 
[J]
(P)
Aero the Acrobat 2 [JDXP]
       7 
[J]
(J)
Akumajo Dracula [JAIJ]
       3 
[J]
(J)
Assault Suits Valken [JBWJ]
       2 
[J]
(E)
Axelay [JBSE]
       3 
[J]
(J)
Axelay [JBSJ]
       3 
[J]
(P)
Axelay [JBSP]
       7 
[J]
(P)
Brawl Brothers [JD5P]
      11 
[J]
(E)
Brawl Brothers [JD5E]
     187 
[J]
(E)
Breath of Fire 2 [JBKE]
     188 
[J]
(P)
Breath of Fire 2 [JBKP]
       5 
[J]
(J)
Chou Makaimura [JA4J]
     527 
[J]
(E)
Chrono Trigger [JECE]
     490 
[J]
(M)
Chrono Trigger [JECM]
     523 
[J]
(J)
Chrono Trigger [JECJ]
       8 
[J]
(E)
Contra 3: The Alien Wars [JALE]
       5 
[J]
(J)
Contra Spirits [JALJ]
       3 
[J]
(E)
Cybernator [JBWE]
      19 
[J]
(P)
Cybernator [JBWP]
       4 
[J]
(E)
Darius Twin [JBNE]
       6 
[J]
(J)
Do Re Mi Fantasy [JCAJ]
< 2598 div title='#27' class=E>
       8 
[J]
(E)
Donkey Kong Country [JAEE]
       3 
[J]
(P)
Donkey Kong Country [JAEP]
       4 
[J]
(J)
Donkey Kong Country [JAEJ]
      17 
[J]
(E)
Donkey Kong Country 3 [JBPE]
       4 
[J]
(J)
Donkey Kong Country 3 [JBPJ]
       7 
[J]
(P)
Donkey Kong Country 3 [JBPP]
       1 
[J]
(E)
F-Zero [JACE]
       3 
[J]
(J)
F-Zero [JACJ]
      11 
[J]
(P)
F-Zero [JACP]
     140 
[J]
(E)
Final Fantasy 2 [JC8E]
      97 
[J]
(M)
Final Fantasy II [JC8M]
      11 
[J]
(M)
Final Fantasy III [JDAM]
      14 
[J]
(E)
Final Fantasy III [JDAE]
       8 
[J]
(J)
Final Fight [JA8J]
      18 
[J]
(P)
Final Fight [JA8P]
       4 
[J]
(E)
Final Fight 1 [JA8E]
       2 
[J]
(E)
Final Fight 2 [JDDE]
      28 
[J]
(P)
Final Fight 2 [JDDP]
       3 
[J]
(E)
Final Fight 3 [JDEE]
      27 
[J]
(P)
Final Fight 3 [JDEP]
       6 
[J]
(J)
Final Fight Tough [JDEJ]
       7 
[J]
(E)
Ghoul Patrol [JDNE]
      13 
[J]
(P)
Ghoul Patrol [JDNP]
       4 
[J]
(E)
Gradius III [JAME]
       3 
[J]
(J)
Gradius III [JAMJ]
       5 
[J]
(M)
Gradius III [JAMM]
      10 
[J]
(E)
Harvest Moon [JB3E]
       4 
[J]
(J)
Hoshi no Kirby 3 [JCDJ]
       4 
[J]
(J)
Hoshi no Kirby Super Deluxe [JCCJ]
       5 
[J]
(J)
Killer Instinct [JUBJ]
       5 
[J]
(E)
Kirby Super Star [JCCE]
       7 
[J]
(P)
Kirby Super Star [JCCP]
       2 
[J]
(E)
Kirby's Dream Course [JBCE]
       3 
[J]
(P)
Kirby's Dream Course [JBCP]
       3 
[J]
(E)
Kirby's Dream Land 3 [JCDE]
      10 
[J]
(M)
Kirby's Dream Land 3 [JCDM]
      14 
[J]
(E)
Mega Man X [JEBE]
      12 
[J]
(P)
Mega Man X [JEBP]
      26 
[J]
(E)
Mega Man X2 [JEHE]
      39 
[J]
(P)
Mega Man X2 [JEHP]
       6 
[J]
(E)
Ogre Battle [JCTE]
      14 
[J]
(P)
Prince Of Persia [JCNP]
       4 
[J]
(J)
R-Type 3 [JAHJ]
       3 
[J]
(E)
R-Type 3 [JAHE]
       3 
[J]
(P)
R-Type 3 [JAHP]
       4 
[J]
(E)
Rival Turf [JD4E]
      23 
[J]
(P)
Rival Turf [JD4P]
      42 
[J]
(E)
Secret of Mana [JCLE]
       1 
[J]
(E)
Sim City [JAFE]
       4 
[J]
(J)
Street Fighter 2 Turbo [JBIJ]
      11 
[J]
(P)
Street Fighter 2 Turbo [JBIP]
      12 
[J]
(E)
Street Fighter Alpha 2 [JDCE]
       0 
[J]
(P)
Street Fighter Alpha 2 [JCDP]
      12 
[J]
(P)
Street Fighter Alpha 2 [JDCP]
       5 
[J]
(J)
Street Fighter II [JAJJ]
      15 
[J]
(P)
Street Fighter II [JAJP]
       4 
[J]
(E)
Super Adventure Island [JD7E]
       4 
[J]
(P)
Super Adventure Island [JD7P]
       7 
[J]
(E)
Super Bonk [JD9E]
      12 
[J]
(M)
Super Bonk [JD9M]
       8 
[J]
(E)
Super Castlevania 4 [JAIE]
       4 
[J]
(P)
Super Castlevania 4 [JAIP]
       8 
[J]
(P)
Super Earth Defense Force [JD3P]
      10 
[J]
(E)
Super Ghouls and Ghosts [JA4E]
      13 
[J]
(P)
Super Ghouls and Ghosts [JA4P]
       2 
[J]
(J)
Super Gussun Oyoyo [JB5J]
       6 
[J]
(E)
Super Mario Kart [JCWE]
       6 
[J]
(P)
Super Mario Kart [JCWP]
     105 
[J]
(E)
Super Mario RPG [JCBE]
       6 
[J]
(Y)
Super Mario RPG [JXZY]
      41 
[J]
(J)
Super Mario RPG [JCBJ]
      21 
[J]
(E)
Super Mario World [JAAE]
       7 
[J]
(P)
Super Mario World [JAAP]
      32 
[J]
(J)
Super Mario World [JAAJ]
      23 
[J]
(E)
Super Metriod [JAVE]
      24 
[J]
(P)
Super Metriod [JAVP]
       7 
[J]
(J)
Super Metroid [JAVJ]
       3 
[J]
(J)
Super Punch Out [JCJJ]
       4 
[J]
(P)
Super Punch Out [JCJP]
       3 
[J]
(E)
Super Punchout!! [JCJE]
       4 
[J]
(E)
Super R-Type [JBYE]
       3 
[J]
(J)
Super R-Type [JBYJ]
       4 
[J]
(P)
Super R-Type [JBYP]
      13 
[J]
(E)
Super Star Wars [JDIE]
      15 
[J]
(P)
Super Star Wars [JDIP]
       3 
[J]
(E)
Super Turrican [JBTE]
       5 
[J]
(P)
Super Turrican [JBTP]
       3 
[J]
(E)
Super Turrican 2 [JBUE]
       4 
[J]
(J)
Super Wagyan Land [JCMJ]
       2 
[J]
(J)
Sutte Hakkun [JDFJ]
       2 
[J]
(E)
The Combatribes [JC7E]
       2 
[J]
(E)
Wild Guns [JDVE]
       7 
[J]
(P)
Wild Guns [JDVP]
      56 
[J]
(E)
Zombies Ate My Neighbors [JA6E]
      62 
[J]
(P)
Zombies Ate My Neighbors [JA6P]
Total Number of Codes:    3934 
 

This Page and Source Code © Copyright 2008-2014, James Atherton. All content is property of their original creators and may be removed by them at any time.


0